927%

monthly sales

25%

return on ad spend

Fashion

Using automatic ad rotation to find the best performing ads

How Loavies Increased Its Sales on Facebook & Instagram by 927%

Within only 3 years, Loavies created an online multi-brand store that ships worldwide. Having succeeded in the Dutch market, Loavies’ main challenge was to keep growing its sales amidst the increasing competition. The objective was to keep growing, expanding internationally and finding the right content to advertise at the right time to the right audience on both Facebook & Instagram.

If you can't stop thinking about it, buy it

Loavies is a Dutch-based international brand & private label. The online fashion store is filled with items inspired by trends seen on catwalks and fashion bloggers. Loavies rapidly created a large fan base of fashion-minded women all over the world. Loavies offers fashion that gives women the chance to create and develop their own unique style.

Driving sales by high quality content

The main objective of Loavies was to drive sales by using high quality content. The aim was to connect with the Facebook & Instagram community and to create the right content, at the right time, to the right audience.

"With all the competition out there, it's getting harder to keep growing as fast as we did. That's why we started working with The Next Ad. They are helping us to set up a perfect sales funnel that will be used as a template we can use also for other countries when scaling up our business internationally. The Next Ad takes our business challenges seriously and thinks with us together, building features we need in order to be successful."


Jorn van Klooster, Founder & Co-owner

927%

monthly sales

25%

return on ad spend

Rotating ads at all times, automatically

To face the challenge of driving sales with the right content and the right platform, Loavies turned to The Next Ad. Thanks to The Next Ad’s automatic ad rotation, Loavies was able to rotate all ads towards the best performing audiences at all times. This way, Loavies discovered that carousel ads are in fact performing best on customers that have already been on their website, whereas slideshows and links ads worked best on audiences that have never engaged with Loavies before.

Increasing sales by 927%

Within only three months working with The Next Ad and its managed service, Loavies could yield some amazing results on Facebook & Instagram combined. Thanks to the managed service, experts from The Next Ad tweaked campaigns continuously, ultimately yielding the following results:

  • 927% increase in monthly social sales
  • 25% increase in return on ad spend
"The three layers of The Next Ad's Funnel Management are so unique in terms of content, targeting and the average cost per purchase that it allowed us to tweak our campaigns in such a way that we can reach our optimal sweet spot in every layer of the funnel and in every individual country."


Jorn van Klooster, Founder & Co-owner

Channels used

No items found.

927%

Verhoging in Maandelijkse Social Verkopen

25%

ROAS

Mode

Zo zet Loavies Automatische Ad Roulatie in om de best presterende ads te identificeren

Het doel was nu om te blijven groeien, internationaal uit te breiden en de juiste inhoud te vinden om op het juiste moment op Instagram aan de juiste doelgroep te adverteren.

Binnen slechts 3 jaar creëerde Loavies een online winkel met meerdere merken die wereldwijd verzonden worden. Met veel succes op de Nederlandse markt, was de belangrijkste uitdaging van Loavies om ondanks de toenemende concurrentie hun omzet toch te blijven vergroten.

Als je er steeds aan denkt, koop het dan.

Loavies is een in Nederland gevestigd internationaal brand

Meer sales door high-quality content

Het belangrijkste doel van Loavies was om de sales te boosten door content van hoge kwaliteit te gebruiken. Dit om zo efficiënt mogelijk een connectie te maken met de Instagram-community en de juiste content op het juiste moment voor het juiste publiek te serveren.

‘Met alle concurrentie die er is, wordt het moeilijker om net zo snel te blijven groeien als we voorheen al deden. Daarom zijn we de samenwerking met The Next Ad aangegaan. Ze helpen ons bij het opzetten van een perfecte sales funnel die dan gebruikt wordt als template dat we ook voor andere landen kunnen gebruiken bij het internationaal opschalen van ons bedrijf. The Next Ad neemt onze zakelijke uitdagingen serieus en denkt met ons mee en ontwikkelt functies die we nodig hebben om succesvol te zijn. '


Jorn van Klooster, Founder & Co-owner

927%

Verhoging in Maandelijkse Social Verkopen

25%

ROAS

Advertenties altijd automatisch rouleren

Om deze uitdaging zo sterk mogelijk aan te gaan, wendde Loavies zich tot de experts van de The Next Ad. Dankzij de automatische advertentieroulatie van The Next Ad kon Loavies te allen tijde alle advertenties naar de best presterende doelgroepen switchen. Op deze manier ontdekte Loavies dat Carrousel Ads in feite het beste presteren bij klanten die al op hun website waren geweest, terwijl Slideshows en Llink Ads het beste werkten bij doelgroepen die nog niet eerder met Loavies in aanraking waren gekomen.

Boosting Sales met 927%

Binnen slechts drie maanden samenwerken met The Next Ad’s Managed Services, zag Loavies al een aantal verbluffende resultaten op Facebook en Instagram. Dankzij de service van onze experts, zijn de campagnes continu getweakt, wat uiteindelijk de volgende resultaten opleverde:

  • 927% Verhoging in Maandelijkse Social Verkopen
  • 25% ROAS
'De drie lagen van de Advertising Funnel van The Next Ad zijn zo uniek in termen van content, targeting en de gemiddelde kosten per aankoop dat het ons in staat heeft gesteld onze campagnes zo aan te passen dat we onze optimale sweet spot in elke laag van de funnel en in elk individueel land konden raken.'


Jorn van Klooster, Founder & Co-owner

Channels used

No items found.

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons