Trends

The Rise of Voice Searches PT 1

“Hey Siri – Hey Google – Hey Alexa” With the rise of smart speakers and mobile voice assistants, these phrases have become part of the regular lives of more than 27% of online mobile users around the world alone. Nowadays, you don’t have to be a CEO to have your own personal assistant that will support you throughout the day. The use of voice searches is up and coming and many are wondering where this new development will lead us to.

Voice searches can no longer be overlooked

According to research conducted by Google, 20% of all searches are currently done through voice commands and this number is expected to increase globally by 30% by 2020. Not only are these voice searches used to quickly find information, but they’re also more frequently being used to get directions to a certain place or for finding specific products and services.

The statistics on the usage of voice searches on its own should make it easy to see why businesses should actively act upon this trend as soon as possible. Surprisingly enough though, this is actually not the case, as Uberall reported that only 4% of businesses in their study were ready for voice search. It’s needless to say that many companies are missing the opportunity of securing their chances of gaining a competitive advantage in the near future.

So, what do we actually mean with these ‘voice searches’?

Per definition, voice searches are search queries made through the use of voice commands. This could be done on mobile devices with a virtual assistant or by smart speakers. Though voice searches is not a new concept for mobile devices, the latter has seen a tremendous increase in popularity over the last two years. The highest amount of smart speaker users are recorded in China, North America, the UK, as well as Germany and France.

Most common devices

The best-sold smart speakers are currently being offered by Google, with the ‘Google Home’ range, and Amazon, with its ‘Echo’ line. In addition to that, Apple’s Siri and Google’s voice assistant are most certainly no strangers in this market. With a massive boost in smart speaker sales during last year’s holiday season, many more consumers who possibly weren’t considering buying one themselves still got to be introduced to their new digital companion.

Consumer statistics

You might (and you should) be wondering who these consumers are and why they are getting invested in this trend. To make it clear, we’ve created a small infographic with some statistics on voice search users.

How will this affect your business?

Taking into account that the global voice shopping market is expected to exceed €35 billion by 2022, many are wondering about the role of content marketing in digital advertising in this rapidly growing environment. ‘How will voice search affect SEO?’ ‘What are the possibilities of advertising through smart speakers?’ ‘What can you do to make your business voice search ready?’

Stay tuned for our coming blogs in which we will discuss the implications of voice search on both these subjects!

Angelina Nativdad

Senior Campaign Manager

Related customer stories

Trends

De Opkomst van Voice Searches deel 1

"Hey Siri - Hey Google - Hey Alexa" Met de opkomst van smart speakers en mobiele spraak assistenten zijn deze zinnen een onderdeel geworden van het gewone leven van meer dan 27% van de online mobiele gebruikers over de hele wereld. Tegenwoordig hoeft je geen CEO te zijn om je eigen persoonlijke assistent te hebben die je de hele dag ondersteunt. Het gebruik van voice searches (of gesproken zoekopdrachten) is in opkomst en velen vragen zich af waar deze nieuwe ontwikkeling ons naartoe zal leiden.

Gesproken zoekopdrachten kunnen niet langer over het hoofd worden gezien

Volgens onderzoek van Google wordt momenteel 20% van alle zoekopdrachten uitgevoerd via spraakopdrachten en dit aantal zal naar verwachting wereldwijd met 30% toenemen tegen 2020. Deze voice searches worden niet alleen gebruikt om snel informatie te vinden, maar ze worden ook vaker gebruikt om een routebeschrijving naar een bepaalde plaats te krijgen of om specifieke producten en diensten te vinden.

Alleen al de statistieken over het gebruik van voice searches zouden het makkelijk moeten maken in te zien waarom bedrijven zo snel mogelijk actief op deze trend zouden moeten reageren. Verrassend genoeg is dit echter niet het geval, aangezien Uberall meldde dat slechts 4% van de bedrijven in hun onderzoek klaar was voor gesproken zoekopdrachten. Het is dus duidelijk dat veel bedrijven de kans missen om hun concurrentie in de toekomst een stukje voor te zijn.

Wat bedoelen we met ‘Voice Searches’?

Per definitie zijn voice searches zoekopdrachten die worden uitgevoerd door middel van spraakopdrachten. Dit kan worden gedaan op mobiele apparaten met een virtuele assistent of door smart speakers. Hoewel gesproken zoekopdrachten geen nieuw concept zijn voor mobiele apparaten, is de populariteit de afgelopen twee jaar enorm toegenomen. Het grootste aantal gebruikers van smart speakers wordt geregistreerd in China, Noord-Amerika, het VK, evenals in Duitsland en Frankrijk.

Meest gebruikte apparaten voor Voice Search

De best verkochte smart speakers worden momenteel aangeboden door Google met de ‘Google Home'-reeks en Amazon met de‘ Echo ’-lijn. Bovendien zijn Siri van Apple en de spraakassistent van Google zeker geen onbekende in deze markt. Met een enorme boost in de verkoop van smart speakers tijdens de feestdagen van vorig jaar, moesten veel meer consumenten die zelf niet eerder overwogen om er zelf een te kopen, toch kennis maken met hun nieuwe digitale partner!

Consumenten Statistieken

Je vraagt je misschien (en terecht) af wie deze consumenten zijn en waarom ze in deze trend deelnemen. Om dit wat duidelijker te maken, hebben we een kleine infographic gemaakt met een paar statistieken over gebruikers van voice searches.

Welke gevolgen heeft dit voor jouw bedrijf?

Rekening houdend met het feit dat de wereldwijde markt voor voice shopping tegen 2022 naar verwachting meer dan € 35 miljard zal bedragen, vragen velen zich af hoe content marketing en digital advertising beïnvloed zullen worden door deze nieuwe trend. ‘Welke invloed hebben voice search op SEO?’ ‘Wat zijn de mogelijkheden van adverteren via smart speakers?’ ‘Wat kan je doen om je bedrijf klaar te maken voor voice searches?’

Blijf ons volgen voor onze komende blogs waarin we de implicaties van voice searches voor beide onderwerpen zullen bespreken!

Angelina Nativdad

Senior Campaign Manager

Related customer stories

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons