1 Euro drop in CPM

Doubled their reach

Streaming

Optimising social content and targeting

How Discovery Networks Managed to Drop Its CPM Below One Euro

The Discovery Networks’ brand vision is all about making the world bigger by satisfying curiosity with relevant content. It’s only natural for them to collaborate with The Next Ad which aims to optimise social advertising campaigns and targeting the right audiences at the right time with the right content.

Satisfying curiosity by making the world bigger

The Discovery Channel was launched over 32 years ago by John Hendricks during the time that TV in the United States was growing rapidly. John noticed a lack of educational content on TV and founded The Discovery Channel in 1985, with the sole purpose to ‘Satisfy Curiosity’. Now, 32 years later Discovery’s brand promise has not changed at all. It has slightly evolved in communication as its current brand promise states: ‘Make Your World Bigger’. This is what they do on a daily basis, showing their fans great content that inspires them to push boundaries and make their world bigger.

"I am impressed by the diversity of the Discovery brand. Discovery stands for inspiring content that always teaches you something new with fascinating documentaries. The spectrum of themes makes the Discovery brand always fascinating."


Brent Renniers, Sr. Marketing Manager

Optimising social content production

After a couple of small campaigns we saw an opportunity to push our social media efforts to the next level. For this to happen we were looking for a partner that could help us with our campaign targeting as well as overal social strategy. An important aspect with this was the clear and constant communication. The Next Ad proved to be the right partner for our goals.

"After a couple of small campaigns we saw an opportunity to push our social media efforts to the next level. For this to happen we were looking for a partner that could help us with our campaign targeting as well as overal social strategy. An important aspect with this was the clear and constant communication. The Next Ad proved to be the right partner for our goals."


Brent Renniers, Sr. Marketing Manager

1 Euro drop in CPM

Doubled their reach

Constant and clear communication

The Next Ad provides a team that is constantly improving and finding new ways for The Discovery Networks to embrace innovative social advertising features. The Next Ad understands the importance of automation and optimisation when it comes to ad campaign conversions. When partnering with a brand and offering managed services, The Next Ad assures that its team understands all aspects of the business in order to offer the best solutions. With its constant and clear communication, challenges could be easily tackled.

Dropping the CPM below one Euro

With the support of The Next Ad, The Discovery Networks managed to lower its CPM significantly. Thanks to spot on targeting, it could reach the right audiences with its optimised advertising campaigns. With the continued focus on its social channels, it could double its reach in 2016 compared to 2015 due to the great performance of sponsored posts.

  • The Next Ad managed to drop the CPM below one Euro
  • With the managed services, The Discovery Networks could double its reach

The combined efforts of hyper optimisation and managed services could push The Discovery Networks to the next level. This is why the brand will keep focusing on optimising its social content as well as its targeting, whilst looking for opportunities in efficiency in collaborating with its international colleagues. The relationship between The Discovery Networks and The Next Ad is promised to be a long one. The best is yet to come.

"The Next Ad proved to deliver great service and helped us to roll out our social strategy for not only Discovery Channel, but also TLC, ID and Eurosport. We are sure to keep an ongoing partnership with The Next Ad and keep on using their expertise in the future."


Brent Renniers, Sr. Marketer Manager

Channels used

No items found.

1 Euro drop in CPM

Doubled their reach

Streaming

Het optimaliseren van Social content en targeting

Hoe Discovery Networks erin slaagt om haar CPM onder een euro te krijgen

De visie van The Discovery Networks draait om het groter maken van de wereld door nieuwsgierigheid te prikkelen met relevante content. Het is niet meer dan normaal dat ze samenwerken met The Next Ad, dat tot doel heeft sociale advertentiecampagnes te optimaliseren en de juiste doelgroepen op het juiste moment te targeten met de juiste content.

Nieuwsgierigheid prikkelen door de wereld groter te maken

De Discovery Channel werd meer dan 32 jaar geleden gelanceerd door John Hendricks in de tijd dat de tv in de Verenigde Staten snel groeide. John merkte een gebrek aan educatieve inhoud op tv en richtte The Discovery Channel op in 1985, met als enige doel 'Satisfy Curiosity'. Nu, 32 jaar later, is de merkbelofte van Discovery nog steeds hetzelfde. Het is enigszins geëvolueerd in de communicatie als zijn huidige merk visie stelt: 'Make Your World Bigger'. Dit is wat ze doen op een dagelijkse basis. Ze tonen hun fans grote inhoud die hen inspireert om grenzen te verleggen en hun wereld groter te maken.

"Ik ben onder de indruk van de diversiteit van het merk Discovery. Discovery staat voor inspirerende content die je altijd iets nieuws leert met hun fascinerende documentaires. Het wijde spectrum aan thema's maakt het merk Discovery altijd fascinerend."


Brent Renniers, Sr. Marketing Manager

De productie van sociale inhoud optimaliseren

After a couple of small campaigns we saw an opportunity to push our social media efforts to the next level. For this to happen we were looking for a partner that could help us with our campaign targeting as well as overal social strategy. An important aspect with this was the clear and constant communication. The Next Ad proved to be the right partner for our goals.

"Na een paar kleine campagnes zagen we een kans om onze sociale media-inspanningen naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor waren we op zoek naar een partner die ons kon helpen met onze campagnetargeting en de sociale strategie. Een belangrijk aspect hierbij was de heldere en constante communicatie. The Next Ad bleek de juiste partner voor onze doelen."


Brent Renniers, Sr. Marketing Manager

1 Euro drop in CPM

Doubled their reach

Constant and clear communication

The Next Ad biedt een team dat voortdurend bezig is met het verbeteren en vinden van nieuwe manieren voor The Discovery Networks om innovatieve functies voor sociale advertenties te omarmen. The Next Ad begrijpt het belang van automatisering en optimalisatie als het gaat om conversies van advertentiecampagnes. Wanneer we samenwerken met een merk en managed services aanbieden, verzekert The Next Ad dat het team alle aspecten van het bedrijf begrijpt om de beste oplossingen te bieden. Met zijn constante en duidelijke communicatie kunnen uitdagingen gemakkelijk worden aangepakt.

Dropping de CPM onder een Euro

Met de steun van The Next Ad is The Discovery Networks erin geslaagd om de CPM aanzienlijk te verlagen. Dankzij de spot on targeting kon het de juiste doelgroepen bereiken met zijn geoptimaliseerde advertentiecampagnes. Met de voortdurende focus op de sociale kanalen, kon het zijn bereik verdubbelen in 2016 ten opzichte van 2015 als gevolg van de geweldige prestaties van betaalde berichten.

  • The Next Ad slaagde erin om de CPM onder één euro te laten vallen
  • Met de managed services kan The Discovery Networks zijn bereik verdubbelen

De gecombineerde inspanningen van hyper optimalisatie en managed services kunnen The Discovery Networks naar een hoger niveau tillen. Daarom zal het merk zich blijven richten op het optimaliseren van de sociale inhoud en de targeting, terwijl het op zoek gaat naar mogelijkheden in efficiëntie in samenwerking met zijn internationale collega's. De relatie tussen The Discovery Networks en The Next Ad beloofd een lange te worden. Het beste moet nog komen.

"The Next Ad bleek een geweldige service te leveren en hielp ons om onze sociale strategie uit te rollen voor niet alleen Discovery Channel, maar ook TLC, ID en Eurosport. We zijn er zeker van dat we een doorlopend partnerschap met The Next Ad zullen houden en hun expertise in de toekomst blijven inzetten."


Brent Renniers, Sr. Marketer Manager

Channels used

No items found.

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons