50%

Decrease in CPC

15%

Increase in CTR

43%

Decrease in CPM

Retail & FMCG

How FÉST effectively used Pinterest to capture potential customers

Check out FEST Amsterdam's success story to find out how the brand managed to successfully boost its online advertising performances with Pinterest Advertising.

How FÉST Effectively Used Pinterest To Capture More Potential Customers

FEST, a Dutch Furniture & Home Decor brand with an in-house design team, aims at producing furniture and accessories that consumers love today and will still love tomorrow. Looking to improve its online presence and to boost the performance of its online store, FEST turned to the online advertising specialists of The Next Ad.

And with much success – check it all out in our latest success story!

About FEST

FEST was founded in 2013 from a personal need for well-designed furniture without the high-end prices. Owner Femke Furnée decided to fulfil this need by designing affordable furniture and home accessories herself. The brand believes in making high-end design accessible for a larger audience – challenging the traditional furniture business and themselves!

The Impact of COVID-19 on Business

While buying furniture might not be the first thing you think of during a pandemic situation, furniture and home decor brands have rarely been more in the spotlight. As consumers are now forced to spend more time inside their houses, the desire to create more comfortable work- and living spaces has intensified as well.

This, naturally, creates a great opportunity for furniture brands to promote their products online. For FEST, this meant speeding up the process of building a solid online presence & increasing sales by effectively generating more online traffic.

As many consumers still prefer to go to psychical stores and showrooms when buying new furniture, one of the biggest challenges of selling such items online is finding a way to work around the need for a showroom. This meant creating the best online ‘experience’ possible for potential customers looking for furniture on the internet – in all stages of the customer journey.

Adding Pinterest To The Formula

In our pursuit to help FEST increase its online traffic and purchases, our advertising experts spotted the opportunity to promote the brand’s products on Pinterest.

On Pinterest, users create ‘boards’ in which they plan out (pin) considered purchases. With Home Decor & Furniture being one of the biggest categories of pins on Pinterest, it’s easy to see why this was the perfect way for FEST to take its online advertising to the next level!

After successfully running Pinterest campaigns with Image- and Carousel Pins, the brand is now planning to further improve its performances by adding Dynamic Product Ad campaigns (DPA). These types of campaigns enable brands to show many different items from your feed, without actually having to create ads for every single product – saving lots of valuable time!

In combination with a full-funnel and cross-channel advertising approach in which Google and Facebook & Instagram advertising are also being used to their full potential, our team managed to help FEST yield some great results! Read on to check them out!

50%

Decrease in CPC

15%

Increase in CTR

43%

Decrease in CPM

Hard Work Pays Off

FEST’s decision to team up with the online advertising experts of The Next Ad surely paid off well! When partnering with the team of The Next Ad, you’ll always be assured of a tailor-made strategy that accurately reflects your specific business needs and goals. But don’t just take our word for it – check out the results FEST was able to achieve with our help!

  • 50% decrease in CPC
  • 15% increase in CTR
  • 43% decrease in CPM

Phew – Those sure are some great numbers and only just the start of a successful partnership! We’re looking forward to achieving many more great successes in the future!

Do you want to leverage the full potential of advertising on Pinterest, Facebook or/and Google for your brand with the help of certified advertising specialists? If you want to speak to an expert, we’re here for you! Don’t hesitate to contact our team and let us know what we can do to help. We’ll be sure to be in touch with you quickly!

Channels used

Facebook

Google Search

Instagram

Pinterest

50%

Daling in CPC

15%

Stijging in CTR

43%

Daling in CPM

Retail & FMCG

Hoe FÉST Pinterest Effectief Heeft Ingezet Om Meer Klanten Te Werven

Lees het succesverhaal van FEST Amsterdam om erachter te komen hoe het merk erin slaagde hun online advertentieprestaties te verbeteren met Pinterest Advertising.

Hoe FÉST Pinterest Effectief In Heeft Gezet Om Meer Klanten Te Werven

FEST, een Nederlands meubel- en woondecoratiemerk met een in-house ontwerpteam, streeft ernaar tijdloze meubels en woonaccessoires te creëren waar klanten niet op uitgekeken kunnen raken. Om hun online aanwezigheid te verbeteren en de prestaties van hun online winkel te boosten, wendde FEST zich tot de online advertentiespecialisten van The Next Ad.

En met veel succes - Leer er alles over in dit succesverhaal!

Over Fest

FEST Hoewel het kopen van meubels misschien niet het eerste is waar aan gedacht wordt tijdens een pandemie, hebben meubel- en woondecoratiemerken zelden meer in de schijnwerpers gestaan dan ooit tevoren. Omdat consumenten nu gedwongen worden om meer tijd binnenshuis door te brengen, is ook de wens om comfortabelere werk- en leefruimtes te creëren toegenomen.

De impact van COVID-19 op de business

Hoewel het kopen van meubels misschien niet het eerste is waar aan gedacht wordt tijdens een pandemie, hebben meubel- en woondecoratiemerken zelden meer in de schijnwerpers gestaan dan ooit tevoren. Omdat consumenten nu gedwongen worden om meer tijd binnenshuis door te brengen, is ook de wens om comfortabelere werk- en leefruimtes te creëren toegenomen.

Dit biedt natuurlijk een geweldige kans voor meubelmerken om hun producten online te promoten. Voor FEST betekende dit het opbouwen van een sterke online aanwezigheid en het verhogen van de verkoop door effectief meer online verkeer te genereren.

Omdat veel mensen nog steeds liever fysieke winkels en showrooms te bezoeken wanneer ze nieuwe meubels willen aanschaffen, is een van de grootste uitdagingen bij het online verkopen van dergelijke artikelen het vinden van een manier om de behoefte aan een showroom te omzeilen. Voor Fest betekende dit het creëren van de best mogelijke online ‘ervaring’ voor potentiële klanten die op zoek waren naar meubels op internet - in alle fasen van het klanttraject.

De inzet van Pinterest

In ons streven om FEST te helpen aan meer online verkeer en verkoop, zagen onze advertentie-experts de mogelijkheid om de producten van het merk op Pinterest te promoten.

Op Pinterest maken gebruikers ‘boards’ waarin ze inspiratie voor nieuwe aankopen plannen (pinnen). Met Home Decor

Na succesvolle Pinterest-campagnes met Image- en Carousel Pins te hebben uitgevoerd, is het merk nu van plan om hun prestaties verder te verbeteren door dynamische productadvertentiecampagnes (DPA) toe te voegen. Dit soort campagnes laten bedrijven veel verschillende items uit hun productcatalogus weergeven, zonder dat ze voor elk afzonderlijk product advertenties hoeven aan te maken - wat veel kostbare tijd bespaart!

In combinatie met een full-funnel en cross-channel advertentie aanpak, waarbij ook Google en Facebook

50%

Daling in CPC

15%

Stijging in CTR

43%

Daling in CPM

Hard werk wordt beloond

De beslissing van FEST om samen te werken met de online advertentie-experts van The Next Ad heeft zeker haar vruchten afgeworpen! Als je samenwerkt met het team van The Next Ad, bent je altijd verzekerd van een op maat gemaakte strategie die nauwkeurig jouw specifieke zakelijke behoeften en doelen weerspiegelt. Je hoeft ons natuurlijk niet alleen op ons woord te geloven - check ook de resultaten die FEST met onze hulp heeft kunnen bereiken!

  • 50% daling van de CPC
  • 15% stijging van de CTR
  • 43% daling van de CPM

Dat zijn zeker een aantal mooie resultaten en slechts het begin van een succesvol partnerschap! We kijken er naar uit om in de toekomst nog veel meer grote successen te behalen!

Wil jij ook het meeste uit adverteren op Pinterest, Facebook en/of Google halen voor jouw bedrijf? Als je met een expert wilt spreken, staan wij voor je klaar! Aarzel niet om contact op te nemen met ons team en laat ons weten wat jij wilt bereiken. The Next Ad helpt je verder!

Channels used

Facebook

Google Search

Instagram

Pinterest

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons