Retail & FMCG

Successfully increasing Sapje's online purchases

Check out Sapje's success story to find out they managed to keep exceeding their performances within a dynamic market.

Increasing Sapje’s sales in the Dutch and Belgian markets during the corona crisis

As a longtime customer of The Next Ad, Sapje has continuously managed to achieve great results with the help of our digital advertising experts. As the outbreak of the COVID-19 virus resulted in an increased demand for healthy goods and foods, our team helped Sapje to capture this new audience with success!

Read on to find out how they did it!

About Sapje

In their quest to create more awareness about the power and value of healthy and organic foods for the human body, Sapje offers fresh and slow juiced beverages to the Dutch and Belgian market. While partnered with The Next Ad, Sapje has continuously managed to achieve great results in terms of advertising the products on their online store!

The Impact of COVID-19 on Business

In order to battle the outbreak of the coronavirus, Dutch authorities implemented an ‘intelligent lock-down’ at the beginning of March 2020. The measures that were imposed to enforce the lock-down have had a major impact on the behaviour of consumers and the operations of businesses.

Globally, many consumer preferences are changing under the influence of the corona pandemic. As people are becoming more health-conscious and are spending more time in their own kitchens, the demand for fresh and healthy goods has experienced another growth boost.

Naturally, the slow juiced beverages provided by Sapje are a perfect supply to match the increased demand for wholesome foods and supplements! In addition to the brand’s beverages, its recently launched book about ‘lifestyle rebooting’ also fits in with this trend – making it a great opportunity to promote both!

So how did Sapje manage to successfully market and sell its products in such a hectic time? Read on to find out!

The Solution: Our Expertise in Cross-Channel Advertising

Thanks to Sapje’s longstanding partnership with The Next Ad, we’ve got to understand the ins and outs of the Food & Beverage market, which enables us to know exactly what works and what doesn’t. By closely monitoring the campaign performances and optimising wherever possible, we make sure to stay on top of the game!

Managing Sapje´s campaigns on both Google and Facebook has allowed our experts to apply an effective full-funnel advertising approach, and to shift budget to the best performing campaigns across channels, taking into account the new shifts in consumers’ online behaviour.

By further investing in its advertising budgets, Sapje was able to capture the increase in demand for healthy foods with much success!

Increasing sales and Continuous Growth

Ever since starting our partnership with Sapje in 2017, the brand has managed to achieve great advertising results and grow exponentially. On top of this solid foundation, we’ve been able to help Sapje increase its sales and budget in both The Netherlands and Belgium, even during these hectic times!

Are you looking for a professional advertising partner and are you wondering what an official Facebook & Google Marketing partner like The Next Ad can do for your business? If you want to speak to an expert, we’re here for you!

Don’t hesitate to contact our team and let us know what we can do to help. We’ll be sure to be in touch with you quickly!

Channels used

Facebook

Instagram

Google Search

Retail & FMCG

Hoe Sapje Succesvol Omzet Verhoogde Tijdens de Corona Crisis

Lees het succesverhaal van Sapje en ontdek hoe ze erin zijn geslaagd om hun prestaties te blijven overtreffen in een dynamische markt.

Hoe Sapje Sales Verhoogde Op De Nederlandse & Belgische Markt Tijdens de Corona Crisis

Als een oude klant van The Next Ad is Sapje er continu in geslaagd om topresultaten te behalen met de hulp van onze digitale advertentie-experts. Omdat de uitbraak van het COVID-19-virus resulteerde in een toename voor de vraag naar gezonde producten en voedingsmiddelen, hielp ons team Sapje om dit nieuwe publiek met succes te veroveren!

Read on to find out how they did it!

Over Sapje

In hun zoektocht om meer bewustzijn te creëren over de kracht en waarde van gezonde en biologische voeding voor het menselijk lichaam, biedt Sapje verse en slow juiced dranken aan op de Nederlandse en Belgische markt. Tijdens hun samenwerking met The Next Ad, is Sapje er continu in geslaagd om geweldige resultaten te behalen op het gebied van advertising voor de producten in hun online winkel!

De impact van COVID-19 op de business

Om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, had de Nederlandse overheid begin maart 2020 een ‘intelligente lockdown’ geïmplementeerd. De maatregelen die waren opgelegd om de lockdown af te dwingen hebben een grote impact gehad op het gedrag van consumenten en de manier van werken van bedrijven.

Wereldwijd veranderden veel consumentenvoorkeuren onder invloed van de coronapandemie. Doordat mensen steeds gezondheidsbewuster werden en meer tijd in hun eigen keuken doorbrachten, had de vraag naar verse en gezonde producten opnieuw een grote boost gekregen.

Natuurlijk zijn de slow juiced dranken van Sapje een perfect antwoord op de toegenomen vraag naar gezonde voeding en supplementen! Naast de dranken van het merk past ook het onlangs gelanceerde boek over ‘rebooten van de levensstijl’ bij deze trend, wat een slimme kans creërde om beide producten te promoten!

Dus hoe slaagde Sapje erin om in zo'n hectische tijd hun producten met succes op de markt te brengen en te verkopen? Lees verder om erachter te komen!

De oplossing: onze expertise in cross-channel adverteren

Dankzij de vaste samenwerking van Sapje met The Next Ad hebben we de ins en outs van de Food & Beverage-markt leren kennen, waardoor we precies wisten wat wel werkt en wat niet. Door de campagne prestaties nauwlettend in de gaten te houden en waar mogelijk te optimaliseren, zorgden we ervoor altijd up-to-date te blijven!

Door de campagnes van Sapje op zowel Google als Facebook te beheren, konden onze experts een effectieve full-funnel advertentie aanpak toepassen en het budget verschuiven naar de best presterende campagnes over alle kanalen heen, rekening houdend met de nieuwe verschuivingen in het online gedrag van de Nederlandse en Belgische consumenten.

Door verder te investeren in hun advertentiebudgetten kon Sapje met veel succes de stijgende vraag naar gezonde voeding opvangen!

Verkoopstijging en constante groei

Sinds de start van onze samenwerking met Sapje in 2017, is het merk erin geslaagd om geweldige advertentie resultaten te behalen en exponentieel te groeien. Bovenop deze sterke basis hebben we Sapje kunnen helpen hun omzet en budget te verhogen in zowel Nederland als België, zelfs tijdens deze hectische tijden!

Ben jij op zoek naar een professionele advertentie partner en vraag jij je af wat een officiële Facebook & Google Marketing partner zoals The Next Ad voor jouw bedrijf kan betekenen? Als je met een expert wilt spreken, staan wij voor je klaar!

Aarzel niet om contact op te nemen met ons team en laat ons weten wat jij wilt bereiken. The Next Ad helpt je verder!

Channels used

Facebook

Instagram

Google Search

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons