10-30%

more efficient media efforts

30%

saving in optimisation time

Retail & FMCG

Reaching audiences efficiently

With the help of Facebook Marketing Partner The Next Ad, HEINEKEN Netherlands used Hyper Optimisation to reach significant more people out of the same budget and saved a lot of time by optimising automatically!

Open your world

Every day, every moment HEINEKEN is joining a party somewhere all over the world. HEINEKEN is the most famous beer brand in the world with more than 165 breweries in 71 countries. Heineken is founded in 1864 in the Netherlands and grow their business by increasing their portfolio with a lot of different worldwide beer brands like Heineken, Amstel, Jillz, Brand and Desperados. Besides their portfolio expansions they kept investing in their online marketing activities to reach and engage with their audiences.

More reach, less time

The most important campaign goal for HEINEKEN Netherlands is: reaching their audiences efficiently. Together with Facebook Marketing Partner The Next Ad, they started using Hyper Optimisation. As a result, there was a massive growth in reach. The Next Ad’s Hyper Optimisation is the key to reach the best performing audiences as well as successful targeting.

"Using the right combination of social data and Hyper Optimisation, Facebook advertising provides us saving 30% in optimisation time."


Laurens Griep, Social Advertising Manager

10-30%

more efficient media efforts

30%

saving in optimisation time

Automation optimisation

Facebook and The Next Ad succeed in a further step towards fully-automated campaign optimisation by developing Hyper Optimisation. This feature helps advertisers to reduce manual work up to 95% while increasing reach, ROI or website conversions.

Hyper Optimisation shifts budget to the best performing audiences, select the best performing ads and rotate ads automatically to prevent ad fatigue. By default, The Next Ad will optimise a running campaign to get the best out of it, even when the advertiser is offline, The Next Ad will keep running automatically.

30% more efficient media efforts

With the help of The Next Ad’s Hyper Optimisation, HEINEKEN Netherlands significantly saved time in optimisation. As a result:

  • 30% saving in (optimisation) time by using Hyper Optimisation
  • 10-30% more efficient media efforts by using The Next Ad’s Hyper Optimisation

Channels used

No items found.

10-30%

efficiëntere media-inspanningen door gebruik te maken van de hyper optimalisatie van The Next Ad

30%

besparing in (optimalisatie) tijd door gebruik te maken van Hyper Optimization

Retail & FMCG

Hoe Heineken 30% tijd heeft bespaard

Met de hulp van Facebook Marketing Partner The Next Ad heeft HEINEKEN Nederland Hyper Optimization gebruikt om aanzienlijk meer mensen te bereiken binnen hetzelfde budget en heeft het bedrijf veel tijd bespaard door automatisch te optimaliseren!

Open your world

Elke dag sluit HEINEKEN zich aan bij een feest ergens over de hele wereld. HEINEKEN is het bekendste biermerk ter wereld met meer dan 165 brouwerijen in 71 landen. Heineken is opgericht in 1864 in Nederland en groeit hun activiteiten door het vergroten van hun portfolio met veel verschillende wereldwijde biermerken zoals Lagunitas, Amstel, Jillz, Brand en Desperados. Naast hun portfolio-uitbreidingen blijven ze investeren in hun online marketingactiviteiten om hun doelgroepen te bereiken en te betrekken.

Meer bereik in minder tijd

Het belangrijkste campagnedoel voor HEINEKEN Nederland is: het efficiënt bereiken van hun publiek. Samen met Facebook Marketing Partner The Next Ad gingen ze aan de bak met hyper optimalisatie. Het gevolg daarvan was een enorme groei van het bereik. De hyper optimalisatie van The Next Ad is de sleutel tot het bereiken van de best presterende doelgroepen en succesvolle targeting.

"Met behulp van de juiste combinatie van klanten informatie en Hyper Optimalisatie, hielpen Facebook-advertenties ons 30% besparen in het gebruik van tijd."


Laurens Griep, Social Advertising Manager

10-30%

efficiëntere media-inspanningen door gebruik te maken van de hyper optimalisatie van The Next Ad

30%

besparing in (optimalisatie) tijd door gebruik te maken van Hyper Optimization

Automatiseringsoptimalisatie

Facebook en The Next Ad slagen in een verdere stap in de richting van volledig geautomatiseerde campagne optimalisatie door hyper optimalisatie te ontwikkelen. Deze functie helpt adverteerders om handmatig werk tot 95% te verminderen en tegelijkertijd het bereik, de ROI of de website conversies te verhogen.

Hyper Optimalisatie verschuift het budget naar de best presterende doelgroepen, selecteert de best presterende advertenties en roteert advertenties automatisch om Ad fatigue te voorkomen. Het is standaard voor The Next AD om een lopende campagne te optimaliseren met als doel om het beste eruit te halen, zelfs wanneer de advertiser offline is, blijft The Next Ad automatisch actief.

30% more efficient media efforts

Met behulp van Hyper Optimisation van The Next Ad heeft HEINEKEN Nederland tijd bespaard in optimalisatie. Als gevolg hiervan:

  • 30% besparing in (optimalisatie) tijd door gebruik te maken van Hyper Optimization
  • 10-30% efficiëntere media-inspanningen door gebruik te maken van de hyper optimalisatie van The Next Ad

Channels used

No items found.

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons