90%

less time spent on campaign optimisation

25%

better campaign results

Retail & FMCG

Optimise anytime, anywhere

How Takeaway.com got 25% better campaign results

By partnering with Facebook Marketing Partner The Next Ad, Takeaway.com have spent 90% less time on campaign optimisation by using The Next Ad’s Hyper Optimisation to optimise their running campaigns automatically to get the best out of it.

Leading in food orders

Takeaway.com is one of the leading food order sites in the world. It all began at a party in 2000 and now extends beyond the Netherlands! Takeaway.com is a dynamic and casual company that is still growing. Each day, dozens of changes occur that call for an agile response. This means quickly changing gears between the various offices and departments. A great deal of effort is made every day not only to maintain Takeaway.com’s position in the various countries, but also to reinforce it.

Save time by optimising running campaigns

With millions of orders and customers, there is a lot of work to do. For our global advertising strategy and hundreds of campaigns, it is necessary to get the most out of our budget in the most user-friendly way.

"Our focus is to innovate our service into mobile-first and reach people while they are, for example, driving home. Facebook advertising drives us closer to the right audience at the right time."


Daan ter Haar

90%

less time spent on campaign optimisation

25%

better campaign results

Partnering up

To work with a user-friendly tool, Takeaway.com partneredup with Facebook Marketing Partner The Next Ad. Takeaway.com is a brand with a broad appeal, and so is its target audience. With so many people to reach and a diverse product range to promote, Hyper Optimisation is the only solution to automatically optimise the ad buying process. By using The Next Ad’s Hyper Optimisation the number one food-order site optimizes its campaigns automatically with just one click before the campaign is published. Budget is shifted to the best performing audiences and the best performing ad creative is selected automatically to get the best out of their budget.

"By using The Next Ad we've reached great results. 25% better results for our campaigns in comparison to our advertising strategy before. We’re able to get the best results out of our budget and on top of that our workflow has been simplified a lot. Thanks to The Next Ad's automatic optimisation, our budget is shifted automatically to the best performing audience to get the best out of our campaigns."


Daan ter Haar

Innovate constantly

Using The Next Ad’s Facebook & Instagram advertising platform with the automated optimisation feature, Takeaway.com received 25% better campaign results. On top of that, their workflow has improved a lot to be able to focus on the future.

  • 25% better campaign results
  • 90% less time spent on campaign optimisation
"We innovate constantly to be one step ahead of our competitors. We searched for a Facebook Marketing Partner who is as fond of innovationas we are and decided to partner up with The Next Ad. They constantly improve and innovate their platform."


Daan ter Haar

Channels used

No items found.

90%

minder tijd besteed aan campagne optimalisatie

25%

betere campagne resultaten

Retail & FMCG

Optimaliseer altijd en overal

Hoe Takeaway.com 25% betere campagne resultaten heeft behaald

Door samen te werken met Facebook Marketing Partner The Next Ad, heeft Takeaway.com 90% minder tijd besteed aan campagneoptimalisatie. De hyper optimalisatie van The Next Ad Heeft hierbij geholpen om hun lopende campagnes automatisch te optimaliseren en het beste eruit te halen.

Toonaangevend in het bestellen van eten

Takeaway.com is een van de meest toonaangevende sites voor het bestellen van eten. Het begon allemaal op een feestje in 2000 en reikt op dit moment heel veel verder dan Nederland! Takeaway.com is een dynamisch en casual bedrijf dat nog steeds groeit. Elke dag vinden er tientallen veranderingen plaats die vragen om een agile reactie. Dit betekent snel schakelen tussen de verschillende kantoren en afdelingen. Er wordt elke dag veel gedaan om de positie van Takeaway.com in de verschillende landen te behouden, maar ook om deze te versterken.

Bespaar tijd door het optimaliseren van de lopende campagnes

Met miljoenen bestellingen en klanten is er veel werk te doen. Voor onze wereldwijde advertentiestrategie en honderden campagnes is het noodzakelijk om het meeste uit ons budget te halen op, natuurlijk, de meest gebruiksvriendelijke manier.

"Onze focus is om onze service te innoveren in mobile-first en mensen te bereiken terwijl ze bijvoorbeeld naar huis rijden. Facebook-advertenties brengen ons dichter bij het juiste publiek op het juiste moment."


Daan ter Haar

90%

minder tijd besteed aan campagne optimalisatie

25%

betere campagne resultaten

Partnering up

Om een gebruiksvriendelijke binnen te halen, werkte Takeaway.com samen met Facebook Marketing Partner The Next Ad. Takeaway.com is een merk met een brede aantrekkingskracht, net als de doelgroep. Met zoveel mensen te bereiken en een divers assortiment te promoten, was hyper optimalisatie de enige oplossing voor het automatisch optimaliseren van het ad buying proces. Door de Hyper Optimalisatie van The Next Ad te gebruiken, optimaliseert de nummer één bestel site voor eten zijn campagnes automatisch met slechts één klik voordat de campagne wordt gepubliceerd. Het budget wordt verschoven naar de best presterende doelgroepen en het best presterende advertentiemateriaal wordt automatisch geselecteerd om het beste uit hun budget te halen.

"Met The Next Ad hebben we geweldige resultaten geboekt. 25% betere resultaten voor onze campagnes in vergelijking met onze advertentiestrategie voorheen. We zijn in staat om de beste resultaten uit ons budget te halen en bovendien is onze workflow erg vereenvoudigd. Dankzij de automatische optimalisatie van The Next Ad wordt ons budget automatisch verschoven naar het best presterende publiek om het beste uit onze campagnes te halen."


Daan ter Haar

Voortdurend innoveren

Met behulp van het Facebook & Instagram-advertentieplatform van The Next Ad, met de geautomatiseerde optimalisatiefunctie, ontving Takeaway.com 25% betere campagneresultaten. Bovendien is hun workflow sterk verbeterd wat helpt om op de toekomst te kunnen richten.

  • 25% betere campagne resultaten
  • 90% minder tijd besteed aan campagne optimalisatie
"We innoveren voortdurend om onze concurrenten een stap voor te zijn. We zochten naar een Facebook Marketing Partner die net zo dol is op innovatie als wij en besloten om samen te werken met The Next Ad. Ze verbeteren en innoveren voortdurend hun platform."


Daan ter Haar

Channels used

No items found.

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons