34%

decrease in CPA compared to Ads Manager

27%

decrease in CPA compared to another FMP

Ecommerce

Performance driven marketing automation

How CLUSE decreased cost per action by 34%

CLUSE’s brand and vision is all about finding beauty in simplicity, so it’s only natural for them to collaborate with an advertising solution such as The Next Ad which also aims to simplify and streamline Facebook, Instagram and Audience Network advertising campaigns. Performance driven marketing automation for the best campaign results.

Fashionable, high quality watches

CLUSE forms part of a Netherlands-based e-Commerce group that was originally founded in 2009. During December 2014 they launched an international web shop for CLUSE and over the next 18 months grew from 10 to 1500 offline sale points. Not to mention occupying exhibits at over 15 international fashion trade shows. The growth was exponential and by the end of 2015, they saw a growth of 800%. They are focused on creating fashionable, high-quality watches for women of the millennial generation. They understand what drives their audience and therefore they are looking for the right approach to reach their audiences during every phase of the funnel.

"We try to find the perfect balance between Brand Awareness, Engagement and Performance Driven Conversion Campaigns, while maintaining our strong brand image."


Eric Harding, Sr. Online Marketer


Scale social advertising campaigns globally,while keeping CPA in check

CLUSE is constantly trying to find the perfect balance between Brand Awareness, Engagement and Performance Driven Conversion Campaigns. It’s because of this social awareness that CLUSE wanted to utilise the full potential of social media branding, advertising, engagement, and conversion. Running more than 15 different ad accounts became taxing and therefore they required an automated optimisation and advanced editing solution for their brand. The next step was to approach a partner to offer these solutions.

"We started looking for a platform that could fit our needs. A platform with solid bulk editing functionalities would reduce our manual labor significantly. Apart from this, a powerful automated goal-optimization algorithm and lastly, a flexible and ambitious partner who wants to work together with us to achieve our goals."


Eric Harding, Sr. Online Marketer

34%

decrease in CPA compared to Ads Manager

27%

decrease in CPA compared to another FMP

Smart optimisation algorithms

The Next Ad is specialised in the creation process of ad campaigns that run effectively, promises results and saves the company time and money through customised and optimised ad campaigns. By partnering with The Next Ad, CLUSE started using unique features such as Hyper Optimisation, offered by the The Next Ad. The Next Ad makes sure that they are constantly improving and finding new ways for their clients to embrace innovative social advertising features. They understand the importance of automation and optimisation when it comes to ad campaign conversions. When partnering with a brand, they make sure they understand all aspects of the business in order to offer the best solution. The Next Ad takes pride in building a relationship with their clients and this is evident through their real-time chat support, eagerness to improve and unique ad campaign solutions created for each client.

34% decrease in CPA compared to Ads Manager

Initially, with the requirements set for a new platform, CLUSE decided to work with two companies on a trial business and assessed their performance by running a split test, The Next Ad being one of them. The Next Ad rose to the top and quickly became their main partner. The Next Ad managed to lower their CPA with more than 40% by using the Hyper Optimisation feature, compared to roughly 20% in the other platform.

  • The Next Ad managed a 34% decrease in CPA compared to Facebook’s solution
  • And a 27% decrease in CPA compared to another Facebook Marketing Partner

Apart from their optimum performance, they found The Next Ad to be easy to use and very flexible to work with while being responsive and set on collaborating and working with the brand to reach key goals. “They will work together with you, look at your strategy and try to integrate it in their platform as good as possible”. The combined marketing efforts have resulted in increasing CLUSE sales from 0 watches two years ago, to close to 1 million watches in 2016.

"Because The Next Ad performed way better than the other platform we decided to continue solely with The Next Ad. As a result, Our CLUSE sales went from 0 watches 2 years ago to over 1 million watches in 2016 and we’re just getting started…"


Eric Harding, Sr. Online Marketer

Channels used

No items found.

34%

decrease in CPA compared to Ads Manager

27%

decrease in CPA compared to another FMP

Ecommerce

Prestatie Gedreven Marketing Automatisering

Hoe CLUSE de kosten per actie met 34% heeft verlaagd

Cluse's merk en visie draait om het vinden van schoonheid in eenvoud, dus het is niet meer dan normaal dat ze samenwerken met een advertentie expert zoals The Next Ad, die ook bedoeld is om facebook-, Instagram- en Audience Network-advertentiecampagnes te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Prestatiegedreven marketing automatisering voor de beste champagne resultaten.

Fashionable, high quality watches

CLUSE maakt deel uit van een in Nederland gevestigde e-Commerce groep die oorspronkelijk in 2009 werd opgericht. In december 2014 lanceerden ze een internationale webshop voor CLUSE en in de komende 18 maanden groeide het bedrijf van 10 naar 1500 offline verkooppunten. Niet te vergeten, het bezetten van luxueuze stands op meer dan 15 internationale modebeurzen. De groei was exponentieel en tegen het einde van 2015 zagen ze een groei van 800%. Ze zijn gericht op het creëren van modieuze, hoogwaardige horloges voor vrouwen van de millennial generatie. Ze begrijpen wat hun publiek drijft en daarom zijn ze op zoek naar de juiste aanpak om hun publiek te bereiken tijdens elke fase van de funnel.

"We proberen de perfecte balans te vinden tussen merkbekendheid, betrokkenheid en prestatiegedreven conversie campagnes, met behoud van ons sterke merkimago."


Eric Harding, Sr. Online Marketer


Breng de sociale reclamecampagnes wereldwijd, terwijl de cpa in toom blijft

CLUSE is voortdurend op zoek naar de perfecte balans tussen merkbekendheid, betrokkenheid en prestatiegedreven conversie campagnes. Het is vanwege dit sociale bewustzijn dat CLUSE het volledige potentieel van social media branding, reclame, betrokkenheid en conversie wilde benutten. Het uitvoeren van meer dan 15 verschillende advertentieaccounts werd belastend en daarom vereisten ze een geautomatiseerde optimalisatie en geavanceerde editing oplossing voor hun merk. De volgende stap was het benaderen van een partner om deze oplossingen aan te bieden.

"We zijn op zoek gegaan naar een platform dat aan onze behoeften voldoet. Een platform met solide bulk bewerking functionaliteiten zou onze handmatige arbeid aanzienlijk verminderen. Daarnaast een krachtig geautomatiseerd doel optimalisatie algoritme en tot slot een flexibele en ambitieuze partner die met ons wil samenwerken om onze doelen te bereiken."


Eric Harding, Sr. Online Marketer

34%

decrease in CPA compared to Ads Manager

27%

decrease in CPA compared to another FMP

Slimme optimalisatie algoritmen

The Next Ad is gespecialiseerd in het maken van advertentiecampagnes die effectief worden uitgevoerd, resultaten beloven en het bedrijf tijd en geld besparen door aangepaste en geoptimaliseerde advertentiecampagnes. Door samen te werken met The Next Ad, is cluse begonnen met het gebruik van unieke functies zoals Hyper Optimization, een tool die wordt aangeboden door de The Next Ad. The Next Ad zorgt ervoor dat ze voortdurend verbeteren en nieuwe manieren vinden voor hun klanten om innovatieve functies voor sociale advertenties te omarmen. Ze begrijpen het belang van automatisering en optimalisatie als het gaat om conversies van advertentiecampagnes. Wanneer ze samenwerken met een merk, zorgen ze ervoor dat ze alle aspecten van het bedrijf begrijpen om de beste oplossing te bieden. The Next Ad is trots op het opbouwen van een relatie met hun klanten en dit blijkt uit hun real-time chat ondersteuning, gretigheid om te verbeteren en unieke advertentiecampagne oplossingen.

34% decrease in CPA compared to Ads Manager

Aanvankelijk, met de duidelijke eisen voor een nieuw platform, besloot CLUSE om samen te werken met twee bedrijven op een trial business en beoordeeld hun prestaties door het uitvoeren van een split test, The Next Ad is een van hen. The Next Ad steeg naar de top en werd al snel hun belangrijkste partner. Wij slaagde erin om hun CPA te verlagen met meer dan 40% met behulp van de Hyper Optimization-functie, vergeleken met ongeveer 20% in het andere platform.

  • Een 34% daling van de CPA in vergelijking met de oplossing van Facebook
  • Een daling van 27% in CPA in vergelijking met de andere Facebook Marketing Partner

Afgezien van hun prestaties, vonden ze The Next Ad gemakkelijk te gebruiken en zeer flexibel om mee te werken, terwijl ze responsief waren en samenwerken met de visie om belangrijke doelen te voltooien. "Ze werken met je samen, kijken naar jouw strategie en proberen deze zo goed mogelijk te integreren in hun platform". De gecombineerde marketinginspanningen hebben geleid tot een toename van de CLUSE-verkoop van 0 horloges twee jaar geleden tot bijna 1 miljoen horloges in 2016.

"Omdat The Next Ad veel beter presteerde dan het andere platform hebben we besloten om alleen verder te gaan met The Next Ad. Als gevolg hiervan ging onze CLUSE-verkoop van 0 horloges 2 jaar geleden naar meer dan 1 miljoen horloges in 2016. En we zijn nog maar net begonnen..."


Eric Harding, Sr. Online Marketer

Channels used

No items found.

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons