Doubled

Sales in 6 months

5

Active channels

Ecommerce

How Hypnia conquers the Dutch Market and doubled sales in 6 mo.

“As a result of the partnership, we have doubled our sales in just six months.” - Check out Hypnia's success story to find out they achieved some incredible results!

On average, we spend 32 years of our lives sleeping. In most cases, on a mattress. If that’s not impressive enough yet, then take this one: one-third of our lives, we sleep. To improve the quality of our sleep, we need high-quality mattresses. However, buying a mattress wasn’t always as easy ánd accessible as it can be nowadays. 

In 2008, Hypnia stumbled upon a major problem: buying a mattress wasn’t easy. Between a confusing vocabulary, insistent salesmen in-store, and out-of-reach prices, they saw the opportunity to change an archaic industry. That’s where Hypnia was born: from a statement, from a will to change the bedding industry to make the purchase of a mattress easy and accessible.

With their strong ambition to be the first brand of inbox mattresses in the Netherlands, they started to look out for a partner in the Netherlands and stumbled upon the advertising consultants of The Next Ad. “To adapt and scale in the Dutch market and achieve maximum visibility, we needed a local agency that could advise us on the market and its requirements. We found The Next Ad the best agency in The Netherlands to achieve this with us.”  

“The added value of working with The Next Ad is working with a consultant at our disposal who understands our needs and requests. A partner who is very responsive and works efficiently. We work with Freek Kampen, who very much understands our needs and requests and is for us the guy to work with.”

Doubled

Sales in 6 months

5

Active channels

Omni-channel market domination with a key balance of branding and selling

Aside from conquering the Dutch market, we focus on the exposure of our brand value and the quality of our products. Followed by generating traffic to the Dutch website through omnichannel advertising strategies on Amazon, Facebook, Instagram, Google Search, Display, and Shopping to eventually sell all of our products. Which include mattresses, but also pillows, duvets, and beds.

The team of Hypnia and The Next Ad benefit from a layered strategy, accelerating the power of every channel and its audience and ad types. Guiding the potential customer through the buyer journey by campaigns and content that fit inside every stage of the buying process.

“As a result of the partnership, we have doubled our sales in just six months.” 

Channels used

Facebook

Instagram

Google Display

Google Search

Google Shopping

Verdubbelde

Verkoop in 6 maanden

5

Actieve kanalen

Ecommerce

How Hypnia conquers the Dutch Market and doubled sales in 6 mo.

"Dankzij de samenwerking hebben we onze omzet in slechts zes maanden tijd verdubbeld." - Bekijk het succesverhaal van Hypnia om erachter te komen hoe zij ongelooflijke resultaten hebben behaald!

Gemiddeld brengen we 32 jaar van ons leven slapend door. In de meeste gevallen op een matras. Als dat nog niet indrukwekkend genoeg is: we slapen één derde van ons leven! Om de kwaliteit van onze slaap te verbeteren, hebben we matrassen van hoge kwaliteit nodig. Een matras kopen was echter niet altijd even makkelijk én toegankelijk als tegenwoordig. 

In 2008 stuitte Hypnia op een groot probleem: een matras kopen was niet eenvoudig. Tussen een verwarrend vocabulaire, opdringerige verkopers in de winkel en buiten proportionele prijzen, zag Hypnia hier de mogelijkheid om de industrie te veranderen. Daar is Hypnia geboren: uit een statement, uit een wil om de beddenbranche te veranderen om de aanschaf van een matras makkelijk en toegankelijk te maken.

Met hun sterke ambitie om het eerste merk inboxmatras in Nederland te zijn gingen ze op zoek naar een partner in Nederland en kwamen ze terecht bij de advertising adviseurs van The Next Ad. "Om ons aan te passen en op te schalen in de Nederlandse markt en maximale zichtbaarheid te bereiken, hadden we een lokaal bureau nodig dat ons kon adviseren over de markt en haar eisen. Wij vonden The Next Ad het beste bureau van Nederland om dit te realiseren.”

“De toegevoegde waarde van het werken met The Next Ad zit voor ons in het werken met een consultant die tot onze beschikking staat die onze wensen en verzoeken begrijpt. Een partner die zeer responsief is en efficiënt werkt. We werken samen met Freek Kampen die onze behoeften en verzoeken heel goed begrijpt en voor ons de man is om mee samen te werken.”

Verdubbelde

Verkoop in 6 maanden

5

Actieve kanalen

Omni-channel marktdominantie met een belangrijke balans tussen branding en verkoop

Naast de focus op het veroveren van de Nederlandse markt, richten we ons op de exposure van onze merkwaarde en de kwaliteit van onze producten. Gevolgd door het genereren van verkeer naar de Nederlandse website via omni-channel advertentiestrategieën op Amazon, Facebook, Instagram, Google Search, Display en Shopping om uiteindelijk al onze producten te verkopen. Waaronder onder matras ook kussens, dekbedden en bedden.

Het team van Hypnia en The Next Ad profiteert van een gelaagde strategie, waardoor de kracht van elk kanaal en zijn doelgroep en advertentietypes wordt versneld. De potentiële klant door de buyer journey leiden door middel van campagnes en content die passen binnen elke fase van het koopproces.

"Als resultaat van de samenwerking hebben we onze omzet in slechts 6 maanden verdubbeld." 

Channels used

Facebook

Instagram

Google Display

Google Search

Google Shopping

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons