6

Active channels

<2025

Household brand name NL

Ecommerce

How Theorie Toppers becomes the household brand name in the Netherlands before 2025

“If you’re not 100% sure you can do it in-house, partner up. The sooner, the better.” - Check out Theorie Toppers' success story to find out how they achieved some incredible results!

Recognized as the best brand on TikTok by The Best Social Media 2022, TikTok Creator of the Month, Trending on Snapchat, the launch of their own AR lens in partnership with Snapchat, and rapid growth in the community on the fastest growing social media platforms out there! If there's one brand that is building a real social empire, it is Theorie Toppers. Makes sense, because when we asked the Berkleef brothers about their ambitious marketing goals; they stated: “Before 2025, we want to become a household brand name in the Netherlands.”

Theorie Toppers helps people pass the car, moped, and motorcycle theory exam through a great video course with practice exams.

In addition to strong content creation, Theorie Toppers also focuses strongly on their brand’s presence through digital advertising. To manage their digital advertising, they found a good partner in The Next Ad.

“We wanted to focus on the core business and keep our dedication to optimizing our own services, but we also wanted to advertise on search and social media as specific as possible. Therefore, we were looking for a partner with the right knowledge, ambition, and a proven track record. We found this partner in all facets at The Next Ad.”

The power of specialized agency

The power and also the challenge in digital advertising for Theorie Toppers is tracking visitors and collecting the correct data. “And how beneficial if you can pass along this challenge to your partner in digital advertising. Because The Next Ad as a partner is just like employing a full-time digital advertiser.”

Especially now, since third-party cookies are being restricted from all sides (for example, due to iOS restrictions), the power of a specialized agency comes to the fore more than ever. It allows us to focus on what we do best: creating content. And enables The Next Ad, with their knowledge and market insights, to effectively distribute this content across all our social channels.

6

Active channels

<2025

Household brand name NL

Omnichannel strategies

With a wide range of channels, including TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Google Search, and YouTube, Theorie Toppers knows how to dominate the market with their content. Based on a concrete growth plan, Theorie Toppers and The Next Ad work closely together to become the household brand in car, moped, and motorcycle theory. Using omnichannel strategies, the best data processes, target group segmentation, and personalized approaches, Theorie Toppers continues to grow exponentially.

After working together for over three years, the Theorie Toppers team is confident about the result. “We have seen our online presence grow exponentially. Alongside, our sales went sky high.”

Besides growing our brand and business, it is also great to work with a partner who works hard and is involved, in which fun and purpose are a central point of focus.

When we finally asked, what would you like to advise to co-entrepreneurs? Berkleef finally answered:

“If you’re not 100% sure you can do it in-house, partner up. The sooner, the better.”

Channels used

Facebook

Snapchat

TikTok

Google Search

YouTube

Instagram

6

Actieve kanalen

<2025

Household brand name NL

Ecommerce

Hoe Theorie Toppers vóór 2025 household brand name in Nederland wordt

“Als je niet 100% zeker weet dat je het in-house kunt, ga een partnerschap aan. Hoe eerder, hoe beter.” - Bekijk het succesverhaal van Theorie Toppers om erachter te komen hoe zij ongelooflijke resultaten hebben behaald!

Erkend als beste merk op TikTok door The Best Social Media 2022, TikTok Creator van de maand, Trending op Snapchat, de lancering van een eigen AR lens in samenwerking met Snapchat én een razendsnelle groei in community op de snelst groeiende social media platformen! Als er één brand aan de weg aan het timmeren is, is het Theorie Toppers wel. Dat kan ook niet anders, want toen wij de gebroeders Berkleef vroegen naar hun ambitieuze marketing doelstellingen stelden zij: "Voor 2025 willen we een household brand name worden in Nederland."

Theorie Toppers helpt kandidaten slagen voor het auto-, bromfiets- en motor theorie examen door middel van een geweldige videocursus met oefenexamens.

Naast een sterke content creatie, richt Theorie Toppers zich ook sterk op de aanwezigheid van hun merk door middel van digitale advertising. Daarvoor vonden zij een goede partner in The Next Ad.

“Wij wilden onze focus houden op de core business en het optimaliseren van onze diensten. Maar we wilden ook zo gericht mogelijk adverteren op social media en search. Daarvoor waren we opzoek naar een partner met kennis, ambitie en een bewezen track record. Deze partner vonden wij in alle facetten bij The Next Ad.”

De kracht van een gespecialiseerd bureau

De kracht en tevens de voornaamste uitdaging op het gebied van digital advertising zit ‘em voor Theorie Toppers in het verzamelen van de juiste data en het tracken van bezoekers. “En hoe fijn als je deze challenge, hup, zo over de schutting naar jouw partner in digital advertising kunt gooien, want: The Next Ad als partner is net alsof je een fulltime digital advertiser in dienst hebt."

Vooral nu het gebruik van third-party cookies via alle kanten aan banden wordt gelegd (door bijvoorbeeld iOS restricties), komt voor ons de kracht van een gespecialiseerd bureau meer dan ooit naar voren. Het stelt ons in staat om te focussen op waar wij goed in zijn: content maken. En stelt The Next Ad in staat om deze content, met hun kennis van alle ontwikkelingen in de markt, op de juiste manier te verspreiden over al onze social kanalen.

6

Actieve kanalen

<2025

Household brand name NL

Omnichannel strategie

Met een breed scala aan kanalen waaronder TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Google Search en YouTube weet Theorie Toppers de markt te domineren met hun content. Aan de hand van een concreet groei-plan werken Theorie Toppers en The Next Ad nauw samen om dé household brand op het gebied van auto, bromfiets en motor theorie te worden. Met behulp van omni-channel strategieen, de juiste data verwerking, doelgroepsegmentatie en gepersonaliseerde aanpak blijft Theorie Toppers exponentieel groeien.

Na al 3 jaar samen te werken, is het team van Theorie Toppers stellig over het opgeleverde resultaat. "Wij hebben ons online bereik aanzienlijk zien groeien. Daarmee is ook onze sales enorm toegenomen."

Naast het feit dat onze brand en business zijn gegroeid, is het ook super fijn om te werken met een partner die betrokken is en hard werkt. En waarbij plezier en doelgerichtheid centraal staan.

Toen wij tot slot vroegen: wat zou je een ondernemer nog willen meegeven? Antwoordde Berkleef tot slot:

"Als je niet 100% zeker weet dat je het in-house kunt, ga een partnerschap aan. Hoe eerder, hoe beter."

Channels used

Facebook

Snapchat

TikTok

Google Search

YouTube

Instagram

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons