Business

3 Reasons Why We Have Google Ads Specialists In-house

As an Official Facebook Marketing Partner, The Next Ad is fully prepared to face any problems or challenges regarding Facebook & Instagram advertising. However, because we believe in cross-channel strategies and the importance of having in-house specialists, The Next Ad has become a Premier Google Partner, and our team has earned the Google Ads certification.

In this blog, we will tackle some of the questions that might pop-up when hearing about the Google Premier Partnership and the necessary certifications that go with it.

What do they mean? Why did The Next Ad choose to get this accreditation? If you decide to get certified, what advantages does this bring to your business?

The Google Ads certification will ensure three factors: trustworthiness, proficiency, and recognition.

The Google Ads Certification: all you need to know

What is it, and how do you earn it?

Individuals who seek to demonstrate their proficiency in basic and advanced practices in Google Ads can opt to earn the Google Ads Certification. This professional accreditation allows you to prove that Google recognises you as a qualified expert in digital advertising.

The first step to earning this certification is to start the e-courses available in Academy for Ads, Google’s online training programme. Learning and practising in Google’s academy is free, which allows you to take the courses even if you don’t wish to earn the certification. Just create your Academy for Ads account and get your hands on!

What are the benefits?

So now we’ve reached the question that I wanted to talk about. Why do we have Google Ads specialists in-house? Why did we choose to get certified? Well, the advantages of the Google Ads Certification circle around three factors: trustworthiness, proficiency, and recognition.

  • Trustworthiness: The main reason why you should earn the certification is that your customers will place their trust in your business. We, as a team, demonstrate we’re capable of handling any Google Ads-related problems and challenges. Your clients will turn to you, obviously with high expectations, but they’ll be entirely sure you’ll be able to assist them, no matter what their issue is. Expectedly, you’ll inspire trustworthiness not only to your current clients but also to prospective ones.
  • Proficiency: Apart from being trusted by clients, you’ll demonstrate you’re wholly proficient in any aspect related to Google Ads. This, of course, is fully interconnected to trustworthiness. How can customers trust you if you don’t show you’re ready to face any bump in the road? Business transactions will be far easier too, for you’ll show other entities that the knowledge of your specialists is up to scratch.
  • Recognition: After receiving the certification, your company will be recognised and held in high regard by Google. Furthermore, you can proceed to the next step: earn the Google Partner or Premier Google Partner badge. Agencies that meet the requirements for Partner status can get this possibility (i.e., have at least one certified person in the team, demonstrate expertise in the areas required, and have a minimum of $10,000 90-day Google Ads spend in their specialised area).

What does the assessment consist of?

To become certified in Google Ads, you need to pass the Google Ads Fundamentals plus one of the product area assessments available through the Academy for Ads: Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising, and Shopping Advertising. Previously, Mobile Advertising was included in the reward badge, but it has recently been deprecated, and it will no longer be available from October 2019 onwards.

Available Google Ads certification assessments provided by Google.


Two positive aspects: firstly, the Google Ads Certification is available in 19 languages. Secondly, at some point, the product area assessment will expire. To keep your certification, you’ll need to retake both areas, which is a bit of a bother, but it’s totally worth it! Consequently, your team of experts will always be up-to-date with their knowledge, and, as a result, you’ll ensure the reliability of your business.

The Next Ad's certified team

It is for all these reasons above that The Next Ad prides itself as a Google Premier Partner, having built a team which are specialised in all product areas. As a company, we’ll make sure all your Google Ads-related problems are dealt with and adequately solved.

Having in-house experts is the first step towards building a company which takes Google Ads seriously. Together with the Facebook Blueprint Certifications and being an Official Facebook Marketing Partner, the path to digital advertising is fully ensured since we cover Facebook, Instagram, and Google. If you want to know more about the Blueprint Certification and the benefits it brings to your business, you can check out this blog.

Your journey towards Google Advertising begins here, with a Google Premier Partner. Do you want to see what it’s like? Sign up for a free trial below!

Millie D'Arcangelo

Copywriter

Related customer stories

Zakelijk

3 Redenen Waarom We Google Ads-Specialisten In Huis Hebben

Als officiële Facebook-marketing partner is The Next Ad volledig voorbereid om alle Facebook- en Instagram advertising uitdagingen aan te gaan. Omdat we echter geloven in cross-channel strategieën en het belang van interne specialisten, is The Next Ad Premier Google Partner geworden en heeft ons team de Google Ads-certificering verdiend.

In deze blog bespreken we een paar vragen die misschien in je hoofd schieten als je hoort of leest over het Google Premier Partnership en de benodigde certificeringen die daarbij horen.

Wat houden ze in? Waarom heeft The Next Ad ervoor gekozen om deze certificering te krijgen? Welke voordelen heeft dit voor een bedrijf als het ze lukt om zich te laten certificeren?

De Google Ads-certificering garandeert drie punten: betrouwbaarheid, vaardigheid en erkenning.

The Google Ads Certification: all you need to know

Wat is het en hoe verdien je het?

Personen die hun vaardigheid in basis- en geavanceerde praktijken in Google Ads willen aantonen, kunnen ervoor kiezen om de Google Ads-certificering te behalen. Met deze professionele certificering kan je bewijzen dat Google jou erkent als een gekwalificeerde expert in digitale advertenties.

De eerste stap om deze certificering te behalen, is het starten van de trainingen die beschikbaar zijn in Academy for Ads, het online trainingsprogramma van Google. Het gebruiken van de Google-academie is gratis, waardoor je de cursussen kunt volgen, zelfs als je de certificering niet wilt behalen.

What are the benefits?

Dus nu de grote vraag: Waarom heeft The Next Ad Google Ads-specialisten in huis? Waarom hebben we ervoor gekozen om ons te laten certificeren? De voordelen van de Google Ads-certificering gaan om drie factoren: betrouwbaarheid, vaardigheid en erkenning.

  • Betrouwbaarheid: de belangrijkste reden waarom je de certificering zou moeten behalen, is dat je klanten hun vertrouwen in jouw bedrijf kunnen leggen. We laten als team zien dat we in staat zijn om alle Google Ads-gerelateerde problemen en uitdagingen aan te pakken. Klanten zullen zich uiteraard met hoge verwachtingen tot ons wenden, maar ze zullen er volkomen zeker van zijn dat we hen kunt helpen, wat hun probleem ook is. Dit is niet alleen belangrijk voor alle huidige klanten, maar zeker ook voor prospects.
  • Bekwaamheid: Behalve dat je wordt vertrouwd door klanten, laat je ook zien dat je volledig bedreven bent in elk aspect van Google Ads. Dit hangt natuurlijk volledig samen met betrouwbaarheid. Hoe kunnen klanten je vertrouwen als je niet laat zien dat je klaar bent voor alle uitdagingen?
  • Erkenning: Na ontvangst van de certificering wordt jouw bedrijf door Google erkend en in hoog aanzien gehouden. Verder kan je doorgaan naar de volgende stap: verdien de Google Partner- of Premier Google Partner-badge. Bureaus die aan de vereisten voor de Partner-status voldoen, kunnen deze kans krijgen (d.w.z. met ten minste één gecertificeerde persoon in het team, expertise op de vereiste gebieden aantonen en minimaal $ 10.000 aan Google Ads-uitgaven voor 90 dagen in hun gespecialiseerde gebied).

Waaruit bestaat de beoordeling?

Om Google Ads-gecertificeerd te worden, moet je slagen voor de Google Ads Fundamentals plus een van de product fundamentals die beschikbaar zijn via de Academy for Ads: Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising en Shopping Advertising. Voorheen was Mobile Advertising ook opgenomen in de belonings badge, maar deze is onlangs verouderd en is vanaf oktober 2019 niet meer beschikbaar.

Available Google Ads certification assessments provided by Google.


De beoordeling bestaat uit 65 vragen die binnen 90 minuten gemaakt moeten zijn. Een score van minimaal 80% is hier nodig om te slagen. De beoordeling van een van de product fundamentals zullen op een gegeven moment vervallen. Om je certificering te behouden, moet je de assessments opnieuw afleggen. Zo is jouw team van experts altijd up-to-date met hun kennis, en als resultaat ben jij verzekerd van de betrouwbaarheid van jouw bedrijf.

The Next Ad's certified team

Wij zijn erg trots als Google Premier Partner, met een team dat gespecialiseerd is in alle product fundamentals. Als bedrijf zorgen we ervoor dat al jouw Google Ads-gerelateerde uitdagingen en doelen worden aangepakt en en de beste resultaten zullen leveren.

Het hebben van interne experts is de eerste stap naar het opbouwen van een bedrijf dat Google Ads serieus neemt. Samen met de Facebook Blueprint-certificeringen en als officiële Facebook-marketing partner is de weg naar effectieve cross-channel en full-funnel adverteer aanpak volledig verzekerd, aangezien we Facebook, Instagram en Google dekken.

Als je meer wilt weten over de Blueprint-certificering en de voordelen die dit voor jouw bedrijf oplevert, stuur dan gerust ons team een berichtje voor meer informatie.

Millie D'Arcangelo

Copywriter

Related customer stories

Let's take it to the next level of advertising.

Kom in contact met ons